Kristian Hald kræver Hans Luunbjerg afsat

Kristian Hald

Byrådsmedlem, Kristian Hald (S), har skrevet denne analyse, som er et svar på lederen, skrevet i KJ Avis 1. maj. Kristian Halds analyse har altså intet med artiklen om biogasanlægget, der blev bragt i går , at gøre. Foto: Privatfoto

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvorfor er det gået så galt i sagen om fjernvarme i Kerteminde kommune? – En analyse fra indersiden af byrådssalen.

Kommentar af Kristian Hald, læge og medlem af byrådet i Kerteminde kommune (S)

Den helt store politiske sag i Kerteminde kommune udspiller sig i disse måneder. Spørgsmålet om, hvorvidt kommunen fremover skal opvarmes via en nyetableret varmeforsyning eller via varme fra Fjernvarme Fyn, enten i form af et fortsat køb eller via en fusion, står fortsat ubesvaret. Afgørelsen i sagen kommer til at have konsekvenser mange generationer ud i fremtiden, og derfor vækker sagen helt naturligt mange følelser.

Allerede inden afgørelsen er faldet i sagen, må jeg uden tøven konstatere, at tilliden til Kerteminde Forsynings bestyrelse, og i en vis udstrækning også til byrådet, er til at overse blandt mange borgere i kommunen. En mistillid der for kort tid siden fik chefredaktør på KJ-avis, Peter Hougesen, til at skrive en leder, hvori han stiller spørgsmålstegn ved, om dem, der bestemmer i Kerteminde kommune, i virkeligheden er ”en sluttet kreds af mænd, der kan være bundet sammen af økonomiske interesser, skyldige politiske tjenester eller personlige venskaber”. En voldsom refleksion fra chefredaktøren, som synes at have givet genklang blandt dele af befolkningen i kommunen, og som også bør kalde på refleksion fra indersiden af byrådssalen.

Jeg vil som byrådsmedlem give min analyse af, hvor og hvornår jeg mener, det er gået galt i sagen, og give mit bud på, hvad byrådet nu bør gøre, hvis ikke Peter Hougesens leder skal stå indprentet i borgernes hukommelse, længere efter sagen er afgjort.

DISCLAIMER: Det har været vigtigt for mig at udvise passende konduite og informere Hans Luunbjerg om indeværende kommentar, inden den blev offentliggjort, hvorfor kommentaren har været et stykke tid undervejs. Den er således skrevet inden den aktuelle sag om udvidelsen af Hans Luunbjergs biogasanlæg, som således ikke er tilgrundliggende for min konklusion.

Udpegningen af Hans Luunbjerg var den første og største fejl byrådet begik

Imens jeg fortsat gik og talte stemmer op i gymnastiksalen i Marslev ved kommunalvalget i 2021, drøftede de erfarne politikere, hvordan kommunens vigtigste poster skulle fordeles. Undervejs i deres drøftelser, bliver tidligere borgmester Hans Luunbjerg (V) udpeget som formand for bestyrelsen i Kerteminde Forsyning. En post han også havde i perioden inden, hvor han dog samtidig var medlem af byrådet – noget han ikke var denne gang. Argumentet var, måtte jeg efterfølgende erfare, at Hans Luunbjerg havde udført et godt stykke arbejde, havde stor viden på området, og at man ønskede kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Umiddelbart solide og sandfærdige argumenter. Men her begik de forhandlingsdelegerede politikere en stor og afgørende fejlvurdering på valgaftenen. For om end Hans Luunbjerg er dygtig, var forståelsen for udpegningen, blandt store dele af borgerne i Kerteminde kommune, ganske enkelt ikke til stede, og tilliden til formanden ualmindelig svær at få øje på.

En tillid, der formentlig er svundet ind under en blanding af personlige miljøsager og tidligere politiske dispositioner. Og lige præcis tillid og forståelse blandt borgerne var, i bagklogskabens klare lys, uomtvisteligt dén valuta, der var brug for i bestyrelsen, og tilliden til både bestyrelsen og byrådet lider fortsat under dén beslutning fra valgnatten.

Ingen orientering om en investering til 500 mio. kr.

Det nyvalgte byråd havde mange spændende opgaver foran sig, da 2022 skød afsted. Vi havde også arvet en række sager fra det tidligere byråd, herunder sagen om egen varmeforsyning, som indebærer en mulig investering på op imod 500 mio. kr. Det eneste problem var, at man havde glemt at orientere det nye byråd om denne arv, og således stod jeg selv og flere andre byrådsmedlemmer og var ved at tabe kæben, da det viste sig, at man allerede gik med overvejelser om at opkøbe jord til projektet.

Hvordan det kan lade sig gøre, at man ikke orienterer et nyt byråd om et projekt af denne størrelse, står fortsat som et stort spørgsmålstegn for mig, og dermed formentligt også mange borgere.

Håndteringen af bekymringsmailen er et skoleeksempel i dårlig pressehåndtering

Tidligere bestyrelsesmedlem i Kerteminde forsyning, og medlem af byrådet, Bettina Eriksen (LA), sendte i november en bekymringsmail til kommunens øverste ledelse. Hun stillede en række spørgsmål til blandt andet Hans Luunbjergs habilitet og til, om beregningerne i sagen nu også levede op til gældende lovgivning.

En mail, der kort tid efter blev offentliggjort via en aktindsigt. Og her startede så det, der endte med at blive en fortælling om lukkethed og kammerateri.

Hvor ville jeg ønske, at Kerteminde Forsyning havde været proaktive og åbne omkring bekymringerne. Pressehåndteringen var – og er fortsat – noget nær ikke-eksisterende, og man kan ikke klandre nogen for at have den opfattelse, at det blev en lukket affære bag mere end ét sæt lukkede døre. Kommunikation er svært, men løsningen er ikke at lade være.

Advokatundersøgelse af Bettina Eriksen er skudt helt forbi skiven

Man kan i KJ Avis læse, at Bettina Eriksen afventer en advokatvurdering bestilt af Kerteminde Forsynings bestyrelse. Man må forstå på de der har støttet denne vurdering, at det er fordi, man mener, hun har brudt sin tavshedspligt som bestyrelsesmedlem ved at gå til kommunens øverste ledelse med sine bekymringer. Lad mig slå fast, at jeg ikke aner, om Bettina Eriksen har brudt loven ved at gå til kommunens øverste ledelse med sine bekymringer – jeg har set juridiske eksperter udtale sig i begge retninger. Men helt ærligt?

Hvad skulle Bettina Eriksen ellers have gjort, når nu nogle af bekymringerne omfattede formandens habilitet, og hun efter sin egen opfattelse, ikke kunne få tilstrækkelig juridisk støtte i Kerteminde Forsyning?

Jeg har taget afstand fra enhver form for advokatvurdering, og gør det fortsat, for det er ikke sådan, jeg ønsker at bedrive politik. Dét, at der nu afventer en advokatvurdering, på baggrund af en bekymring, skriger i mine øjne til himlen. Hvordan kan man få et andet indtryk, end at man ønsker at bringe en kritiker til tavshed? Denne advokatvurdering vil stå som en sort plet på denne sag i al fremtid, og dens polarisering i byrådssalen, fornemmer man allerede.

Hvad nu? Ansvaret ligger hos os – politikerne!

En uskøn kaskade af begivenheder har ført os til, hvor vi står nu. Kan det ændres? Og mere vigtigt, hvem kan ændre det? Svaret er os. Politikerne. Os der med vælgerne i ryggen blev udpeget til at navigere kommunen igennem både gode og svære tider.

Hvis vi som politikere ønsker at genoprette tilliden til byrådet og Kerteminde Forsyning i denne sag, ser jeg ikke anden konklusion end at udpege en anden formand for Kerteminde Forsynings bestyrelse. Sige tak for indsatsen til Hans Luunbjerg, og vælge en anden profil til at føre arbejdet videre. Gerne en profil der som det første kan få skudt advokatvurderingen af Bettina Eriksen endeligt i sænk.

Nogen vil så sige, at det vil bryde konstitueringen at udpege en anden formand. Det er også korrekt – men det er det rigtige at gøre.

Nogen vil også sige, at det er uklogt at gå ud og konkludere, at én fra Venstres bagland skal fratages en vigtig post, når nu Venstre er kendt for at støtte Socialdemokratiet i Kerteminde kommune. Det er måske også korrekt – men ikke desto mindre er det det rigtige at gøre.

Nogen vil måske endda sige, at jeg som nyvalgt politiker gør uklogt i at kritisere en konstituering, jeg selv og 23 andre politikere har vedtaget. Det er formentligt også korrekt – men det er fortsat det rigtige at gøre.

Jeg er ikke gået ind i politik for at sikre mig selv et mandat ved næste valg. Jeg er gået ind i politik for at træffe de rigtige beslutninger for borgerne i Kerteminde kommune og dermed skabe gode løsninger og tryghed. Hvis jeg gør mit bedste for, at dét sker, kan jeg med oprejst pande gå næste valg i møde. Og derfor bliver min egen personlige konklusion, at jeg ikke kan stemme for en fornyet udpegning af Hans Luunbjerg som formand for bestyrelsen i Kerteminde Forsyning. Det er nu, vi skal tage det politiske ansvar på os og rette op på den fejl, der blev lavet ved konstitueringen. Alternativt risikerer vi, at mange borgere i Kerteminde kommune vil gå med den tvivl, at kommunen måske ledes af en ”sluttet kreds af mænd, der kan være bundet sammen af økonomiske interesser, skyldige politiske tjenester eller personlige venskaber”

– dér må vi for enhver pris ikke ende.

Kristian Hald

Læge og medlem af byrådet i Kerteminde kommune (S)