Konservative vil have stoppet Kerteminde Forsynings arbejde med at etablere egen varmeforsyning – Borgmesteren er enig

16
3002

Michael Nielsen fremsætter på vegne af Konservative forslag om, Kerteminde Forsyning stopper arbejdet med at løsrive sig fra Fjernvarme Fyn. Foto: Arkiv

Konservative stiller nu politisk forslag om, Kerteminde Forsyning stopper arbejdet med at kappe forbindelsen til Fjernvarme Fyn og etablere egen varmeforsyning. Partiets forslag kommer på dagsordenen til førstkommende møde i Klima, – og bæredygtighedsudvalget.

Siden det kom frem, at Kerteminde Forsyning arbejdede på at kappe forbindelsen til Fjernvarme Fyn og i stedet etablere sin egen varmeforsyning, har den plan været kritiseret fra flere sider. Senest i går, hvor professor i energiplanlægning, Brian Vad Mathiesen kaldte strategien for ”Tudetosset”. Den artikel kan du læse her

Nu får sagen et politisk efterspil, da Konservative netop har stillet forslag om, Kerteminde Forsyning med det samme indstiller arbejdet, der skal løsrive selskabet fra Fjernvarme Fyn.

”Det konservative folkeparti har siden et lukket temamøde om Kerteminde forsyning og i særdeleshed etableringen af eget fjernvarmenet haft en god intern debat. Hvor vi, sammen med input fra forskellige eksperter, har forsøgt at danne os et overblik over, hvilke mulige konsekvenser det at stoppe forbindelse og samarbejdet med Fjernvarme Fyn vil have. Og vi er ikke begejstrede. Vi føler, der er tale om en gambling med borgernes forsyningssikkerhed, pris og forventning om grøn omstilling”, skriver partiet til KJ Avis

Det lukkede temamøde fandt sted 13. oktober og efterlod Nye Borgerliges Malte Jäger med et indtryk af, beslutningen om at Kerteminde Forsyning skulle etablere sin egen varmeforsyning allerede var truffet. Det fik borgmester, Kasper Ejsing Olesen til at udtale, at Malte Jäger måtte huske forkert. Men det er Malte Jäger i så fald ikke den eneste, der gør.

”Malte Jäger var efter temamødet af den opfattelse, at beslutningen om, Kerteminde Forsyning skulle etablere sin egen varmeforsyning allerede var truffet. Kasper Ejsing Olesen sagde efterfølgende, Malte måtte huske forkert. Hvordan husker Konservative den orientering bestyrelsesformand, Hans Luunbjerg og administrerende direktør, Michael Høj-Larsen fra Kerteminde Forsyning gav?

”Nu var jeg ikke selv til stede til temamødet. Men vi har talt meget om netop det i den konservative gruppe. Og der er helt tydeligt en opfattelse af, Malte Jäger husker rigtigt. Der er i hvert fald mange af de tilstedeværende fra Konservative, der husker det på præcis samme måde, som Malte Jäger gør”, forklarer Michael Nielsen fra Konservative til KJ Avis.

Den politiske beslutning om Kerteminde Forsyning skulle undersøge muligheden, priser og konsekvenser af, hvad en egen varmeforsyning ville betyde for prisen, forsyningssikkerheden og den grønne omstilling, blev truffet på et byrådsmøde 29. januar 2020. Sagsfremstillingen fra dengang kan læses her Siden da har sagen ikke været behandlet politisk. Men det bliver den nu.

”Vi har sat et punkt på dagsordenen til det førstkommende møde i Klima- og Bæredygtighedsudvalget, hvor vi anbefaler, vi trykker på stopknappen nu og her og med det samme sætter os sammen med Fjernvarme Fyn og finder en fælles løsning, som er den gode og sikre løsning for forbrugerne i Kerteminde Kommune. Hvis det bliver vedtaget, så skal punktet på dagsordenen på det efterfølgende byrådsmøde som et åbent punkt”, fortsætter Michael Nielsen.

Borgmester, Kasper Ejsing Olesen, deler Konservatives opfattelse i denne sag. ”Jeg er da også personligt af den holdning, at med de tider vi befinder os i netop nu, så er det nok tiden, vi skal trykke på pauseknappen i forhold til det her projekt”, forklarer han.

Siden KJ Avis begyndte at skrive om emnet, er der kommet en lang række kommentarer både på Facebook og på kjavis.dk, der stiller spørgsmål til om Hans Luunbjerg fortsat kan sidde som formand for Kerteminde Forsyning, når nu han selv er energiproducent. Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret, er af den opfattelse, Hans Luunbjergs dobbeltrolle er i en juridisk gråzone, hvor man hverken kan konkludere, den er lovlig eller ulovlig. Den historie kan du læse her

”Har du som byrådsmedlem og konservative som gruppe tiltro til, I får en objektiv og uvildig rådgivning fra bestyrelsesformanden i Kerteminde Forsyning, Hans Luunbjerg om, hvad der er det bedste for Kerteminde Forsyning og fjernvarmekunderne i Kerteminde Kommune – altså at hans rådgivning er fuldstændig renset for eventuelle privatøkonomiske interesser?

”I første omgang handler det for Konservative om, vi skal have bremset det her projekt. Alle forudsætninger for regnestykket fra 2020 har ændret sig i negativ retning, samtidig med forsyningssikkerhed er blevet helt afgørende. Når vi, forhåbentlig, har fået bremset det med støtte fra andre partier, så er der en række andre spørgsmål, der skal besvares. Men i første omgang handler det for os om, vi stopper projektet her og nu, så der ikke sidder medarbejdere i Kerteminde Forsyning og arbejder på et projekt, vi alligevel ikke forventer bliver til noget, som verden ser ud nu”, fortsætter Michael Nielsen.

Altså tyder alt på, denne sag kommer til at fylde en del i det politiske landskab i Kerteminde Kommune den kommende tid.

Du kan læse hele Konservatives punkt på dagsordenen til det førstkommende møde i Klima- og Bæredygtighedsudvalget her:

I forlængelse af punkt 327, på byrådsmøde den 29. januar 2020, hvor 4 punkter blev godkendt til videre behandling – har Kerteminde Forsyning arbejdet videre med oplæg til strategi, og præsenteret denne på temamøde 13. oktober 2022. Det Konservative Folkeparti har drøftet denne præsentation, og konstaterer at forudsætningerne for væsentlige dele af punkt 327 har ændret sig.

Den aktuelle historiske energimæssige krise, hvor forsynings- og afregningssikkerhed er afgørende for den tryghed man som forbruger skal have, var ikke til stede i 2020, da sagen blev drøftet. Undersøgelse af hjemtagelse af varmeforsyning og dermed afbrydelse af samarbejdet med Fjernvarme Fyn er med nutidens viden, at betragte som højrisikabelt. Forsyningssikkerheden især, er i dag sikret af Fjernvarme Fyns udbredelse med næsten 100.000 kunder, og en kæmpe produktionsenhed i form af Fynsværket.

Kerteminde Kommunes borgere kan med rette forvente at Kerteminde Kommune sikrer den bedst mulige løsning til den bedst mulige pris, hvilket som minimum skal afsøges af såvel Kerteminde Forsyning samt af Fjernvarme Fyn. Byrådet har endnu ikke fået præsentation fra Fjernvarme Fyn, og kender dermed ikke de muligheder Fjernvarme Fyn måtte kunne præsentere.

Derfor – med afsæt i punkt 327, samt præsentation fra Kerteminde Forsyning, indstiller Det Konservative Folkeparti, at sagen tages op til fornyet præsentation af henholdsvis Kerteminde Forsyning samt Fjernvarme Fyn. Dette med henblik på videre drøftelse og endelig godkendelse i byrådet. Hertil ønsker Det Konservative Folkeparti at Kerteminde Forsyning afleverer rapport med tidsopdateret og gennemregnet materiale, samt ligeså fra Fjernvarme Fyn – således at byrådet har minimum to mulige grundlag at vurdere den videre strategi ud fra.

Måtte der fra nogle implicerede parter, forstås øvrige beslutninger i punkt 327, skal det understreges, at hele punktet nedlukkes, hvorfor en ny sag skal startes op.

Sagen er til beslutning, på et åbent punkt.