Kerteminde Kommune har meldt Kerteminde Biogas til Politiet

7
1213

Et miljøtilsyn på Kerteminde Biogas 12. marts i år har fået Kerteminde Kommune til at politianmelde virksomheden, der er ejet af tidligere borgmester Hans Luunbjerg. Borgmester Kasper Ejsing Olesen bekræfter Kjerteminde Avis’ oplysninger i sagen

Kerteminde Biogas

Kerteminde Biogas, der ejes af tidligere borgmester Hans Luunbjerg, er blevet politianmeldt af Kerteminde Kommune. Foto: Arkiv

Sidst på eftermiddagen i går modtog Kjerteminde Avis et afslag på en anmodning om aktindsigt fra Kerteminde Kommune. Kjerteminde Avis havde søgt aktindsigt i resultatet af det miljøtilsyn, der var blevet foretaget på Kerteminde Biogas 12. marts i år samt i de indskærpelser, der var meddelt virksomheden.

I afslaget på anmodningen om aktindsigt står der:

”sagerne falder indenfor undtagelsen til aktindsigt efter offentlighedslovens § 19, stk. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager inden for strafferetsplejen”

Derfor står det klart, at der er foretaget en politianmeldelse af Kerteminde Biogas. Da vi forelagde oplysningerne for borgmester Kasper Ejsing Olesen, bekræftede han vores oplysninger.

– Jeg kan bekræfte, at jeg er blevet informeret om, at Kerteminde Biogas er blevet meldt til politiet, og at det er Kerteminde Kommune, der har foretaget anmeldelsen. Af hensyn til politiets videre arbejde har Kerteminde Kommune ikke yderligere kommentarer, fortæller han til KJ Avis

KJ Avis fremlagde derfor både vores egne oplysninger og Kasper Ejsing Olesens citat for Fyns Politi.

– Fyns politi har ikke yderligere kommentarer til den omtalte anmeldelse. Fyns Politi behandler og efterforsker anmeldelser om strafbare forhold, som indgives til politiet via anden myndigheds kontrolvirksomhed. Resultatet af disse efterforskninger forelægges for anklagemyndigheden, som vurderer hvorvidt der skal ske tiltalerejsning i de undersøgte forhold, fortæller Kommunikationsrådgiver Sunniva Pedersen-Reng ved Fyns Politi

Miljøtilsynet den 12. marts i år var det første miljøtilsyn hos Kerteminde Biogas, der ikke blev foretaget af Kerteminde Kommunes egne sagsbehandlere. I stedet var Dansk Miljørådgivning i Nyborg blevet hyret til opgaven.

Tilsynet var et såkaldt §9 tilsyn. Ifølge miljøstyrelsens hjemmeside er et §9 tilsyn ”et tilsyn, som du fører ud over de planlagte tilsyn, som led i tilsynsmyndighedens pligt til at føre et aktivt tilsyn.” §9 tilsynet 12. marts i år er det første §9 tilsyn, der nogensinde er foretaget hos Kerteminde Biogas.

Ifølge samme hjemmeside er der tre situationer, hvor miljømyndighederne kan gøre brug af et §9 tilsyn. De er:

  1. hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld
  2. når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes
  3. senest 6 måneder efter, at der er konstateret væsentlige overtrædelser af love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn

Da KJ Avis ikke kan få indsigt i sagens akter, fordi sagen nu er overdraget til politiet, kan vi ikke vide hvilken af de tre situationer, der er ført §9 tilsyn efter.

Det, vi kan se, er:

Miljøtilsynet den 12. marts medførte seks indskærpelser overfor Kerteminde Biogas. Det fremgår af tilsynsrapporten, der er offentlig tilgængelig. Det er klart det største antal indskærpelser, der er givet på et enkelt miljøtilsyn til Kerteminde Biogas nogensinde. Indtil 12. marts i år var to indskærpelser det højeste antal. Det fremgår af de sagsakter, som KJ Avis tidligere har fået udleveret i forbindelse med Biogassagen.

Det, der imidlertid ikke er offentligt tilgængeligt, og altså heller ikke muligt at få aktindsigt i, er hvad de seks indskærpelser indebærer. Der kan således være tale om en større forurening, der har resulteret i politianmeldelsen af virksomheden. Der kan også være tale om en mindre forseelse, som der tidligere er blevet indskærpet over for virksomheden, men som virksomheden ikke er efterkommet, som har resulteret i en politianmeldelse. Det kan KJ Avis ikke få indsigt i på nuværende tidspunkt.

Derfor kontaktede vi Hans Luunbjerg, der ejer Kerteminde Biogas for at spørge, hvad det er, han er blevet politianmeldt for, og hvordan han forholder sig til anmeldelsen.

Hans Luunbjerg ønskede imidlertid ikke at udtale sig til KJ Avis