Kerteminde Forsyning: “Luunbjergs udtalelse taget ud af en sammenhæng”

0
1400

Administrerende direktør for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen, mener, Hans Luunbjergs udtalelse om begrænsningen på ledningen fra Fjernvarme Fyn, er taget ud af en sammenhæng. Foto: Arkiv Martin D. Knudsen

Bestyrelsesformand for Kerteminde Forsyning, Hans Luunbjerg, udtalte tidligere på året, at grænsen, for hvad rørene fra Fjernvarme Fyn kunne trække, var nået. Det er, ifølge administrerende direktør for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen, ikke korrekt.

Der er mange byer, der er placeret lige op ad den fjernvarmeledning, der går fra Bullerup til Langeskov. Både Marslev, Birkende og Nonnebo er placeret så tæt på ledningen, at tilslutningsudgifterne til fjernvarme vil være minimale.

“Er det fordi, ledningerne ikke kan trække mere, som Hans Luunbjerg var ude at sige”?

“Nej. Den udtalelse er jo flere år gammel”

“Nej. Det er en udtalelse til Fyens Stiftstidende 25. april i år. Den lyder: – Med de nye fjernvarmekunder i Munkebo, kommer vi op på den absolutte grænse for, hvad det gamle rør fra Fynsværket kan trække. Der er under ingen omstændigheder plads til 600-800 kunder mere fra Marslev, Birkende, Nonnebo, Rynkeby og Drigstrup” (den artikel kan læses her)

“Den udtalelse er taget ud af en sammenhæng. Det, der menes er, vores spidslastcentraler bliver mere belastede, og varmen fra dem er dyrere at producere”, forklarer Michael Høj-Larsen

En spidslastcentral er en central, der kan levere fjernvarme i de perioder, hvor der skal bruges mere fjernvarme, end det er muligt at få. Det vil typisk være om vinteren, hvis det er meget koldt.

Der løber en fjernvarmeledning fra Fjernvarme Fyn til Bullerup. Her bliver ledningen delt i to. Den ene går mod Langeskov, mens den anden fortsætter mod Munkebo og Kerteminde.

“Marslev, Birkende og Nonnebo ligger jo ved Langeskov-ledningen. Den er vel mindre belastet end Kerteminde ledningen”?

“Ja, men den spidslastcentral, der er placeret ved Langeskov er meget gammel og kører på olie. Så den skal udskiftes”

“Det forklarer vel fortsat ikke, hvorfor byerne Marslev, Birkende og Nonnebo, der ligger lige op ad ledningen, ikke er blevet tilbudt fjernvarme endnu. De skal vel have besked fra jer inden nytår”?

“Nej. De skal have besked fra varmemyndigheden, som er Kerteminde Kommune”

“Som venter på jeres svar”?

“Ja. Vi sidder lige nu med en hel side af byer, der lige nu er tilsluttet naturgas. De byer, du nævner der, har tidligere indgået i vores planer. Men for bare et år siden var naturgas så billigt, vi slet ikke kunne konkurrere på prisen på det. Så er der sket det, der nu engang er sket i forhold til at alle områder, der har naturgas, skal have svar på, hvornår de kan forvente fjernvarme. Og det er det, vi sidder og arbejder på lige nu. Der er mange kommuner og forsyningsselskaber i landet, der allerede har meldt ud, de ikke når at give borgerne besked inden nytår. Jeg tror stadig på, vi når det”, slutter Michael Høj-Larsen

Kerteminde Forsynings planer om at løsrive sig fra Fjernvarme Fyn og etablere egen varmeforsyning, er for første gang til politisk debat i dag. Klima,- og Bæredygtighedsudvalget skal nemlig drøfte sagen og komme med en indstilling til byrådet, der træffer endelig beslutning om sagen på byrådsmødet 15. december. Du kan se dagsordenen til mødet i Klima,- og Bæredygtighedsudvalget her

KJ Avis har skrevet en serie artikler om Kerteminde Forsyning og bestyrelsesformand Hans Luunbjerg. Dem finder du på nedenstående links.

Nabohøring om Hans Luunbjergs ambitiøse biogasprojekt i aftes. – Kjerteminde Avis (kjavis.dk)

Professor: “Luunbjergs dobbeltrolle er en juridisk gråzone” – Kjerteminde Avis (kjavis.dk)

Overraskede politikere orienterede om, Kerteminde Forsyning arbejder på at kappe forbindelsen til Fjernvarme Fyn – Kjerteminde Avis (kjavis.dk)

Fjernvarme Fyn undrer sig over, at Kerteminde Forsyning arbejder på at kappe forbindelsen – Kjerteminde Avis (kjavis.dk)

Professor i energiplanlægning: ”Det er tudetosset” – Kjerteminde Avis (kjavis.dk)

Konservative vil have stoppet Kerteminde Forsynings arbejde med at etablere egen varmeforsyning – Borgmesteren er enig – Kjerteminde Avis (kjavis.dk)

Kerteminde Forsyning på dagsordenen, men ikke som forslag fra Konservative – Kjerteminde Avis (kjavis.dk)

Kerteminde Forsyning: “Det er Fjernvarme Fyn, der har lagt op til en enten eller løsning” – Kjerteminde Avis (kjavis.dk)