Hvorfor reagerer kommunen først nu

1
797

29 borgere i Kølstrup/Kertinge indsendte den 10. april 2020 en underskriftindsamling til Kerteminde Kommune hvori de tilkendegiver, at der på Degneløkkevej ikke er styr på tingene, hvad angår miljøet. Foto: RMJ

At husdyrgødning udledes i kloakker med nedsivning i drikkevand, og at opbevaringen af samme, foregår uden at være tildækket, er to af punkterne, som underskriftsindsamling fra borgere i Kølstrup/Kertinge sætter på dagsordenen overfor Kerteminde Kommune

Manglende overholdelse af dispensation, givet i 2017 til lodsejer Hans Luunbjerg, fik borgerne i området omkring Degneløkkevej i Kølstrup, hvor omtalte forhold med husdyrgødning, der udledes i kloakker, siver ned i drikkevandet og som opbevares utildækket, til at kontakte kommunen gentagne gange i løbet af de seneste tre år. Men først nu synes kommunens administration at reagere på forholdene, efter at en politiker er blevet gjort opmærksom på misvedligehold af dispensationen. Formand for Natur-, Teknik- og Miljøudvalget Jesper Hempler (F), udtaler:

– Jeg er blevet informeret om, at Hans Luunbjerg er blevet politianmeldt, bekræfter Jesper Hempler overfor Kjavis.dk. Han bekræfter, at eftersom det tilsyneladende handler om en miljø-overtrædelse, da får han som formand for udvalget, hvor sagen hører under, altid får besked om lignende forhold.

Kan du sige noget om, hvad anmeldelsen går på?
– Det vil jeg egentligt helst have administrationen svarer på.

Administrationens medarbejder, der har arbejdet med sagen siden 2017, vil ikke kommentere yderlige på sagen, og henviser til sin overordnede, Søren Ravn Nielsen, som det ikke har været muligt at få en kommentar fra i dag.

Jesper Hempler modtager i april 2020 materiale og underskriftsindsamling fra borgerne i Kølstrup/Kertinge, hvorved det bliver tydeligt for ham, at der er noget der muligvis ikke overholdes. Han kan også bekræfte, at baggrunden for seneste tilsyn er underskriftsindsamlingen.

– I den her slags sager, sker der det, at kommunen besøger området, hvorefter der kommer påbud, hvis noget ikke er i orden og man ikke lever op til lovgivningen, siger Hempler. – Og følger man ikke påbuddene, da kan det ende i en politianmeldelse, hvilket er det, der er sket her.

Læs også: Kerteminde Kommune politianmelder Kejrup Gods

Er du bekendt med, at kloakken, hvori nedsivningen af saft fra kyllingemøg foregår, har udløb i fjorden for enden af vejen?
– Nej, det er jeg ikke, men det lyder foruroligende. Jeg ved ikke hvorvidt det er korrekt, men jeg går ud fra, at man har opmærksomheden rettet mod dette, i forhold til de tilsyn der er foretaget.

Jesper Hempler tilkendegiver, at hans viden om sagen er på et overordnet niveau, og at han blot har sendt sagen modtaget fra borgerne videre til administrationen, som det er hans opgave: – Det er efterfølgende administrationens opgave at sørge for, at lovgivningen overholdes, og det er den så ikke blevet, hvorfor politiet nu er involveret.

Borgmester Kasper Olesen (A) bekræfter at kende til sagen, men udtaler, at han ikke har lyst til at udtale sig.


Et af kloakudløbene i Kertinge Nor ved Kølstrup. Foto: RMJ

Læs også: En møgsag for Kejrup Gods

Underskriftsindsamlerne fra Kølstrup/Kertinge har ydermere været i kontakt med Kerteminde Forsyning, hvor Hans Luunbjerg er bestyrelsesformand, og de kan bekræfte korrektheden i, at vejvandet fra risten ud for Degneløkkevej 58, ledes ud i Kertinge Nor via en olieudskiller. Ledningsnettet kan ses her