Ekspert: Borgmester indgik aftale på ulovligt grundlag

3
1874

En aftale mellem borgmester Kasper Ejsing Olesen og Hans Luunbjerg i forbindelse med en solcellepark ved Birkende møder nu skarp kritik fra en ekspert på området.

Skærmbillede 2023 10 31 141647

Kasper Ejsing Olesen og Hans Luunbjerg indgik aftale om, at der skulle plantes højere træer i det markerede område. Aftalen møder nu kritik. Foto: Kerteminde Kommune

Kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch kritiserer i skarpe vendinger en aftale, som borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) og den daværende viceborgmester Hans Luunbjerg (V) har indgået i forbindelse med vedtagelsen af en lokalplan for en solcellepark ved Birkende. Omstændighederne omkring mandatet til at indgå aftalen er i strid med forvaltningsloven, mens grundlaget for at indgå aftalen kan være i strid med god forvaltningsskik og den kommunale styrelseslov, mener Roger Buch. Han opfordrer Kerteminde Kommune til at få sagen undersøgt.

– Borgmesteren skal jo sørge for at undersøge sagen ordentligt, inden han træffer en beslutning. Det rejser nogle helt åbenlyse spørgsmål, der bør besvares, indleder Roger Buch.

Baggrunden for Roger Buchs kritik er en aftale, som Kasper Ejsing Olesen har indgået med Hans Luunbjerg om, at der skal plantes højere træer et enkelt sted i forbindelse med en solcellepark ved Birkende. Aftalen blev indgået, da lokalplanen til en solcellepark i området skulle politisk behandles første gang i 2021.

Da lokalplanen skulle vedtages, skete det i tre forskellige instanser. Det daværende Miljø-, Natur- og Teknikudvalg vedtog den daværende lokalplan 310 13. april 2021. Efterfølgende blev lokalplanen vedtaget i Økonomiudvalget 21. april 2021. Dagen efter det møde – 22. april 2021 – underskrev Kasper Ejsing Olesen og Hans Luunbjerg en aftale om, at Luunbjerg skal sørge for, at der plantes højere træer i et bestemt område. Argumentet var, at jorden var dårligere lige der, så den allerede planlagte beplantning ville være længere tid om at gro til en højde, der skjulte solcellerne. Der er ingen dokumentation for, at det rent faktisk forholder sig sådan.

Byrådet stemte også for lokalplan 310. Det skete 29. april 2021 – altså en uge efter Kasper Ejsing Olesen og Hans Luunbjerg havde underskrevet aftalen. Sagsfremstillingen var præcis den samme som den, der var stemt igennem i Miljø-, Natur- og Teknikudvalget og i Økonomiudvalget. Aftalen mellem Kasper Ejsing Olesen og Hans Luunbjerg var vedhæftet som bilag.

– Jeg havde været ovre ved Birkende Bed and Breakfast, hvor de forklarede mig, at jorden i det område var dårligere, og deres hæk der havde været længere tid om at gro op. Derfor henvendte jeg mig til Hans for at høre, hvad der kunne gøres. Hans foreslog så selv, at der kunne plantes højere træer der. Derfor lavede vi den aftale, forklarer Kasper Ejsing Olesen.

Aftalen går ud på, at Hans Luunbjerg skal plante højere træer lige præcis i det område, hvor Birkende Bed and Breakfast ligger, men altså ikke andre steder. Aftalen er uopsigelig og følger med, hvis Hans Luunbjerg sælger jorden til en anden, der vil lave solcellepark i området.

Hvilken dokumentation ligger til grund for, at der skal plantes højere træer lige netop der, men ikke andre steder?

– Det har Jens og Conny Aagaard fra Birkende Bed and Breakfast forklaret mig, og dem stoler jeg på, svarer borgmesteren

Fremgangsmåden i forbindelse med aftalen mellem Kasper Ejsing Olesen og Hans Luunbjerg møder kritik fra en ekspert. Kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er af den opfattelse, at aftalen både kan være i strid med god forvaltningsskik og den kommunale styrelseslov.

– Han skal jo sørge for at undersøge sagen ordentligt, inden han træffer en beslutning. Det er en borgmesters ansvar. Det skal være på et sagligt grundlag. Det lyder jo mildest talt ikke som et sagligt grundlag, når der er tale om to menneskers postulat. Og disse udsagn er grundlag for en forskelsbehandling i forhold til andre naboer og borgere, som formentlig også gerne vil have højere beplantning. Det kan jo opfattes, som om man tilgodeser nogle mennesker særligt. Det må man ikke. Og slet ikke, hvis der er en eller anden relation mellem borgmesteren og de mennesker. Der må man ikke forskelsbehandle. Derudover virker en aftale mellem to kommunalpolitikere på vegne af kommune og et firma, som noget hele kommunalbestyrelsen eller økonomiudvalget skulle have været inde over, for at undgå tvivl om habilitet eller vennetjenester. Så mildt sagt er det bare ikke undersøgt ordentligt. Groft sagt kan der være tale om en vennetjeneste. Jeg kan ikke vide, hvilken af de to, det er. Det rejser nogle helt åbenlyse spørgsmål, der bør besvares. Den formildende omstændighed er jo, at det ikke forpligter Kerteminde Kommune økonomisk. For at undersøge, om det her er i strid med god forvaltningsskik og den kommunale styrelseslov, vil jeg da opfordre til, at sagen bliver undersøgt nærmere, forklarer Roger Buch

Aftalen er underskrevet 22. april 2021. Altså dagen efter et økonomiudvalgsmøde og en uge inden byrådsmødet.

Hvilket politisk mandat havde du til at lave den aftale?

– Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg blot orienterede om det, eller om der blev nikket ja til det i Økonomiudvalget, forklarer Kasper Ejsing Olesen.

Uanset om der er blevet orienteret om det, eller der er blevet nikket ja til det i Økonomiudvalget 21. april, så fremgår det ikke af referatet. Det er, ifølge Roger Buch, ulovligt.

– Det er faktisk i strid med forvaltningsloven. Der er et krav om skriftlighed i forvaltningsloven, så man kan se, hvilke aftaler der er lavet. Så det må han ikke. Det er jo også et demokratisk problem. Hvis borgerne ikke kan se, hvilke beslutninger og aftaler deres politikere træffer og kan finde det på skrift, så fungerer vores demokrati jo ikke, forklarer Roger Buch.

Aftalen mellem Kasper Ejsing Olesen og Hans Luunbjerg er blevet aktuel igen, fordi den daværende lokalplan 310 blev underkendt af Planklagenævnet. Det har medført, at der netop nu er en ny lokalplan (338) i for-høring. En lokalplan, hvor altså denne aftale fortsat vil være gældende.