Corona-hjælpepulje til idrætsforeninger sat i værk

0
217

Kerteminde Vandskiklub står til at miste op til 88.000 kr. i tabte indtægter i 2020. Forhåbentligt kan klubben få del i de 44 mio. kr. som et bredt udsnit af folketingets partier har besluttet at yde til lokale idrætsforeninger. Foto: Emil Andresen

 44 mio. kroner kan deles ud til lokale idrætsforeninger, der har lidt tab på grund af corona-krisen – ansøgningsrunden er i gang

FAKTA

Om DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet. DIF og DGI modtager i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab. Firmaidrætten modtager 3,5 millioner til uddeling blandt sine foreninger, mens DUF modtager 2,5 millioner til uddeling til deres foreninger.

 

Både Kerteminde Vandskiklub og Kerteminde Håndboldklub har henvendt sig til Kerteminde Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg da klubberne står til at miste betydelige indtægter grundet aflysninger af arrangementer forårsaget af COVID-19. Det har de gjort på en opfordring fra Kultur- og Fritidsudvalget der har et ønske om at danne sig et billede af hvordan foreningslivet har det under corona-krisen.

Kerteminde Vandskiklub har man foreløbigt mistet indtægter på 26.000 kr., og man står til at miste yderligere 62.000 på arrangementer i 2020 som der er risiko for bliver aflyst. Det er bl.a. afholdelse af træningslejre, mistede medlemskaber og afvikling af danske mesterskaber i Vandski, der her er tale om. Ligeså vil Kerteminde Håndboldklub miste indtægter på forskellige arrangementer.

– Vi forventer ikke at have færre udgifter i relation til COVID-19, meddeler Martin Ungermand fra Kerteminde Vandskiklub. – Den eneste udgift vi reelt set sparer væk, når der er lukket ned for aktivitet, er den benzin som båden bruger -men den dækkes lige akkurat af medlemmernes betaling pr. tur som jo samtidig går som tabt indtægt.

– Kerteminde Håndboldklub er en af de foreninger i Kerteminde kommune som hvert år sætterbyen på det danske landkort. Vi afholder DHF hjemmesøndage ca. hver anden weekend i den løbende sæson, men derudover afholder klubben, med bestyrelsen og en stor flok frivillige ildsjæle i spidsen, hvert år Dydensborg Taxi Cup i flere haller rundt i kommunen og en Strandhåndbold weekend på Nordstranden i foråret. Det er to meget store arrangementer som grundet Covid-19, og dermed nedlukningen af foreningsaktiviteterne-ikke har kunnet gennemføres i år, meddeler bestyrelsesmedlem Joan Wehner.

44 mio. kroner falder på et tørt sted
– Puljen er en rigtig vigtig og kærkommen hjælp. Vi kan allerede nu se, at det lokale idrætsforeningsliv er voldsomt udfordret økonomisk på grund af krisen. Derfor skal ingen forvente fuld kompensation, men vi arbejder på, at så mange som muligt imødekommes med en økonomisk håndsrækning. Men behovet er enormt, siger landsformand i DGI, Charlotte Bach Thomassen.

– Det her er en vigtig håndsrækning, men hver eneste dag er der nye eksempler på foreninger i nød, og coronakrisens konsekvenser for foreningslivet er enorm. Politikerne ved, hvilken værdi idrætsforeningerne tilfører befolkningen og lokalsamfundene, og vi fortsætter vores dialog med politikerne om behovet for yderligere tiltag til at støtte op om det frivillige foreningsliv, siger DIF’s formand Niels Nygaard.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport.

Corona-hjælpepuljen er til gengæld ikke etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer over 350 deltagere. Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra d. 1. maj til og med 15. maj. Alle ansøgninger forventes behandlet senest i løbet af juni.