lørdag, 21. september, 2019


Borgerne skal gå forrest

Foreningen Folkeslusen blev dannet i starten af 2019 efter at det var blevet en kendsgerning, at sluselaug og sluseprojekt var blevet midlertidigt skrinlagt. Foto:...

Marinaens stenmoler skal hæves for at sikre lystbådene

Højvande i Marinaen, hvor vandet går ind over stenmolerne. Det er ikke godt, så nu skal molerne hæves. Foto: Søren Ørskov-Reimers På grund af klimaændringer...

Kommuner burde gør det lettere at byde på mindre opgaver

I 7 ud af 10 fynske kommuner er det nu lettere for virksomhederne at byde på kommunale håndværkeropgaver. I de fleste fynske kommuner skal virksomhederne...

Ældreområdet – en varm politisk kartoffel

Vi bliver ældre og ældre imens pengene bliver færre. SF vil gerne tage debatten om ældreomsorg. Foto: RMJ SF indbyder til debatmøde om ældrepolitik med...

14 Protester mod solceller i Birkende

Urup Dam vil have glæde af, at der ikke bruges kvælstof hvis der bliver etableret solceller og indstalleret græssende får. Foto: Emil Andresen Lidt overraskende...

Autocampere er blevet en succes

Det ser ud til, at autocamper folket hygger sig på havnen i Kerteminde. Der har været rigtig mange af dem i løbet af sommeren....

Bedste aftale i mange år

I sidste uge faldt Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen på plads, men hvad det kommer til at betyde for Kerteminde Kommune vides endnu ikke. -...

Politikker for Nærdemokrati og borgerservice foreslås slettet

 - Vi træder lige vande, siger udvalgsformand Jens Gantriis I forbindelse med kommunesammenlægningen fik man nedsat et Sammenlægningsudvalg. En de opgaver, udvalget havde, var at...

1-års dagen blev fejret – men processen hen mod et slutdepot...

Den opløste atomaffaldsgruppe for Kerteminde, fra højre Torben Larsen, Bente Køster, Jørgen Lindø og Karen Fomsgaard.  . For et år siden blev et mindetræ plantet på...

Vil have fremrykket penge til legepladser

Legepladsen i skovanlægget overfor tennisbanen har fire redskaber i kategorien uønsket og høj risiko. Resten er acceptable. Foto: Arkiv - Der står folk, som gerne...

Byggesager er fyldt med fejl

 Statistik på byggesagsbehandlingstiderne viser fremskridt nogle steder og forværring på andre. Til gengæld vælter det ind med sager Det er ikke altid morsom læsning, når...

Ny demenspolitik skal bruges som handleplan

Kerteminde Kommune har 450 registrerede demente - En demenspolitik skal ikke være en sovepude. Det betoner formanden for Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget(ÆHP), socialdemokraten Britt Pedersen. Hendes udvalg...

Nu kan du søge penge til at rydde op på stranden

Miljøstyrelsen har netop åbnet en pulje på 3,6 mio. kroner, der kan søges uanset om du er privat, forening, myndighed eller virksomhed.  Frivillige, der giver...

Passagerløse ruter nedlægges til fordel for elevkørsel

Kortere skoledag betyder behov for flere busafgange. Derfor nedlægges flere ruter i landdistrikterne, men først til næste år Skolebørnene har fået kortere skoledag i det...