Borgmester: “Den værste sag jeg har oplevet i de ni år, jeg har været med”

0
2044

Borgmester, Kasper Ejsing Olesen talte med store bogstaver til byrådsmødet i aftes. Foto: Peter Hougesen

Kerteminde Kommunes økonomi i 2022 har været præget af budgetoverskridelser og deraf afledte tillægsbevillinger for en række udvalg. Det fik borgmester, Kasper Ejsing Olesen til at tale med store bogstaver på byrådsmødet i aftes.

“Det her er det værste, jeg har oplevet i de ni år, jeg har været med”, indledte han punkt 164 “budgetopfølgning per 30/9-2022 for alle udvalg” med.

“Vi sagde på budgetopfølgning 1 at der ikke være noget, der hed tillægsbevillinger. Vi kan nu konstatere at de er steget. Vi kan simpelthen ikke forsvare at bruge penge, vi ikke har. Det er derfor, jeg indledte med at sige, det her er den værste, jeg har oplevet”, fortsatte han.

Problemerne for Kerteminde Kommune med de overskredne budgetter, er mange. Dels risikerer kommunen at blive skåret i bloktilskud næste år, fordi den overskrider servicerammen – altså de penge Kerteminde Kommune må bruge på drift. Dels er budgetoverskridelserne af en sådan kaliber, at de allerede nu ser ud til at påvirke Kerteminde Kommunes økonomi i 2023 også.

“Lige nu står vi ved budgetopfølgning 2 og vi har ingen handlemuligheder”, fortsatte borgmesteren.

Der var da også tid til selvransagelse blandt politikerne i byrådet efterfølgende.

“Jeg eftersøger, vi får økonomi på dagsordenen på hvert møde – altså en gang om måneden. Noget af det, der har været problemet, har været, vi først får besked om markante budgetoverskridelser, når de er sket”, forklarede Jan Johansen, der er formand for Ældre,- Handicap- og Sundhedsudvalget, der er et af de udvalg, der har oplevet budgetoverskridelser. Dermed støtter han den idé, Alex Haurand tidligere har præsenteret, nemlig den at alle udvalg har det pågældende udvalgs økonomi på dagsordenen på alle møder.

Der var generelt bred enighed om, budgetoverskridelserne er politikernes ansvar og det ansvar tager de på sig. Men mange af dem efterlyste bedre værktøjer, sådan de fremadrettet ikke først fik besked, når der var tale om markante budgetoverskridelser, der allerede var sket.