67 el-ladestandere kan være på vej til Rønninge

7
1388
Indvielse Af Ladestandere I Langeskov (1)

I Vejdirektoratets udkast til en ny infrastrukturaftale, er der placeret en ladecentral ved rastepladserne ved Rønninge med 67 ladestandere. Foto: Arkiv

Konservative vil have at 67 el-ladestandere, som Vejdirektoratet refererer til, skal stå på rastepladsen ved Rønninge, tættere på byen – men det kræver bl.a. toiletforhold.

Den konservative byrådsgruppe foreslår ved gårsdagens byrådsmøde, at byrådet sender en samlet henvendelse til Vejdirektoratet om at opfordre til, at der findes en løsning, hvor den kommende ladecentral bliver placeret i tilknytning til frakørsel 47 Langeskov.

Forslaget blev stillet af Anne Fiber, der øjeblikkeligt fik skudt i skoene, at forslaget var valgflæsk, eftersom det skulle have været præsenteret i et udvalg først, argumenterede Kasper Ejsing Olesen (S). En vred Anne Fiber var ikke sen til at afvise påstanden, og argumenterede for, at forslaget var blevet stillet på byrådet, fordi sagen haster.
– Vi skal melde ud hurtigt, at vi gerne vil have ladestanderne, men blot et andet sted. Det her skal være ved frakørslen, og ikke ved rastepladsen.

Om sagen forklarede hun:
– I den nye infrastrukturaftale bliver der lagt op til, at man vil følge de anbefalinger, som Vejdirektoratet har om at udbygge el-ladenettet for elbiler. Der er en ambition om, at langt flere danskere skal vælge at køre på el i stedet for fossile brændstoffer, og dermed kommer der et øget behov for at kunne lade på ture rundt i landet. Ambitionen er, at man på de travleste tidspunkter i 2030, højst må vente i få minutter for at komme til en ledig ladestander.

I Vejdirektoratets udkast er der placeret en ladecentral ved rastepladserne ved Rønninge med 67 ladestandere. Logikken bag en placering ved motorvejen er generelt for hele landet, at omkring 45% af de samlede kørte km foretages på motorvej. Men motorvejsnettet er ikke det fulde billede, men kun knap 5% af det samlede vejnet.
– I Langeskov passerer motorvejen, men tæt på ligger hovedvej, industri og byer. Og hvis bilisterne skal ud og strække ben imens bilen lader, så kan de da ligeså godt gøre det et sted, hvor de fx kan få en kop kaffe og en sandwich – og lidt tættere på Langeskov, var Fibers fremsynede argument.

– Det er samtidig ærgerligt, at man ønsker at udbygge rastepladsen, der ikke tjener nærområdet positivt.

Ladestandere ved motorvejen betjener kun bilister fra motorvejen, og tilgodeser ikke elbiler fra nærområdet, eller bilister, der benytter hovedvejen mellem Odense og Nyborg, er et andet argument. – Ved at tilbyde, at placere ladestanderne ved motorvejsfrakørsel 47 Langeskov i stedet, vil vi kunne se ind i en fremtid, hvor ladestanderne vil tilgodese motorvejstrafik, men også de lokale virksomheder, borgere og rejsende, der benytter hovedvejen. Derudover vil det være en oplagt dynamo for at kunne tiltrække nye erhverv, såsom fastfoodrestauranter. Det vil have den positive gevinst, at det også vil skabe arbejdspladser i området, mener den konservative byrådspolitiker.

– Jeg kan ikke på et byrådsmøde vurdere, hvorvidt jeg skal sige ja eller nej til et lignende forslag, på baggrund af så få oplysninger, fremlagde SF’s Jesper Hempler. – Jeg anbefaler, den komme i MNT-udvalget – det vil være det klogeste. Terje Pedersen (DF) meldte sig i koret, og bad om at få forslaget i fagudvalg.

Radikales Sanne Stemann argumenterede også for, at det er af presserende karakter, men lad os nu følge forretningsgangen, og lad os så få det hurtigt i fagudvalgsmøde.

Byrådet besluttede ikke at sende et brev til Vejdirektoratet i første omgang, men i stedet at lade forslaget gå til et af administrationen udpeget udvalg; Miljø-, Natur- og Teknik eller Arbejdsmarked-, Erhverv- og Vækstudvalget.